Äldre­mottagning

Äldre­mottagning

Bokade tider

Äldremottagningen är en kombinerad sjuksköterske-/läkarmottagning för dig som är 75 år eller äldre, där du kan få en fast läkar- och sköterskekontakt. Vi erbjuder bokade besök där vi bedömer patientens aktuella sjukdomstillstånd med blodprover och blodtryck. Det finns möjlighet för hembesök. Vi erbjuder dessutom läkemedelsgenomgång och riskbedömning i hemmet samt rådgivning om hjälpmedel, kost och motion.

Ring gärna om du har frågor eller funderingar.

Ansvarig sköterska: Virgie Salazar

Ansvarig läkare: Thore Ascheberg

Vi är en godkänd Äldremottagning. Läs mer om Äldremottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk:

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Aldremottagning/