Astma­/KOL-mottagning

Astma­/KOL-mottagning

Bokade tider

Astma/KOL-mottagningen är en kombinerad sjuksköterske-/läkarmottagning för patienter med astma, allergier med luftvägssymtom eller KOL samt för patienter med riskfaktorer för KOL. Målet är att ha regelbunden kontakt mellan patient och vårdcentral för att  följa behandlingen på bästa möjliga sätt.

Patienten kallas en till två gånger om året för spirometri, undersökning och samtal om levnadsvanor. Vid behov bokas tid hos läkare för uppföljning. Ring gärna om du har frågor eller funderingar.

Ansvarig sköterska: Virgie Salazar

Ansvarig läkare: Thore Ascheberg

Vi är en godkänd Astma-/KOL-mottagning. Läs mer om Astma-/KOL-mottagning i Stockholms läns landsting på nedanstående länk:

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Astma-KOL-mottagning-i-Stockholm/