BVC

Barna­vårds­central

Bokade tider
Telefontid: Måndag – fredag  08.15–09.00

Barnavårdscentralen (BVC) är en sköterskemottagning där vi utför hälsokontroller och ger råd angående nyfödda och yngre barns hälsa. Vi utför bl. a. kontroll av vikt och längd, ger vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet samt utför regelbundna kontroller av utbildade BVC-läkare och vid behov barnspecialist. Alla besök på BVC är kostnadsfria och frivilliga.
Här på BVC får du även råd om problem som kan uppstå i samband med förlossning, amning, mat, allergier och barnens uppväxt och utveckling.
Det finns tillgång till ortoptist, logoped, barnpsykolog och läkare. Babymassage kan erbjudas.

Vi som arbetar på BVC

  • Lotta Nyagah, distriktssköterska (08-560 141 63)
  • Claudia Nygren, distriktssköterska (08-560 141 13)