Diabetes­mottagning

Diabetes­mottagning

Bokade tider

Diabetesmottagningen är en kombinerad sjuksköterske-/läkarmottagning för patienter med diabetes. Målet är att ha regelbunden kontakt mellan patient och vårdcentral för att  följa behandlingen på bästa möjliga sätt.

Patienten kallas minst två gånger om året för kontroll av blodsockerkurva och medicinering, blodprov och samtal om levnadsvanor. Vid behov bokas tid hos läkare för uppföljning.

Ring gärna om du har frågor eller funderingar.

Ansvariga sköterskor: Virgie Salazar & Toula Rissveds