Hjärt-/kärl­mottagning

Allmän­medicinsk Hjärt-/kärl­mottagning

Bokade tider

Hjärt-/kärlmottagningen är en kombinerad sjuksköterske-/läkarmottagning för patienter med hjärt-/kärlsjukdomar som t. ex. högt blodtryck, tidigare hjärtinfarkt eller stroke. Målet är att ha regelbunden kontakt mellan patient och vårdcentral för att  följa behandlingen på bästa möjliga sätt.

Patienten kallas en till två gånger om året för EKG, blodtryckskontroll, blodprov och samtal om levnadsvanor. Vid behov bokas tid hos läkare för uppföljning.

Ring gärna om du har frågor eller funderingar.