Njur­mottagning

Allmän­medicinsk Njur­mottagning

Bokade tider

Njurmottagningen är en kombinerad sjuksköterske-/läkarmottagning för patienter med njursjukdomar. Målet är att ha regelbunden kontakt mellan patient och vårdcentral för att  följa behandlingen på bästa möjliga sätt.

Patienten kallas en till två gånger om året för blodtryckskontroll, blodprov och samtal om levnadsvanor. Vid behov bokas tid hos läkare för uppföljning. Ring gärna om du har frågor eller funderingar.