Osteoporos­mottagning

Allmän­medicinsk Osteoporos­mottagning

Bokade tider

Osteoporos, ”benskörhet”, är en mycket vanlig sjukdom hos äldre, särskilt hos kvinnor. Målet med mottagningen är att minska risken för frakturer i samband med benskörhet genom tidig upptäckt av förändringar i bensubstansen.

Vanliga riskfaktorer är:

  • Ålder över 70 år
  • Kvinnligt kön
  • Tidigare fraktur
  • Ärftlighet (föräldrar med kotfrakturer eller lårbensfraktur)
  • Kortisonbehandling längre än tre månader
  • Låg kroppsvikt (BMI <20)

Om du uppfyller tre av dessa sex riskfaktorer har du ökad risk för osteoporos. Kontakta oss i så fall så får du en tid på vår osteoporosmottagning för vidare utredning.

Ring gärna om du har frågor eller funderingar.