Psykolog­mottagning

Psykolog­mottagning

Bokade tider

Här på mottagningen tar vi hand om patienter som inte mår bra psykiskt. Vi erbjuder stödsamtal, utredning av psykiska besvär och genomför samtalsterapi. Vårt behandlingsfokus ligger på depression, ångestsjukdomar och psykosociala problem.

Våra terapeuter erbjuder bland annat psykodynamiskt samtal, KBT, par terapi, stödjande insatser vid rökavvänjning samt samtalsterapi som en del i en multimodal behandling av kroniska sjukdomar.

Vi har dessutom avtal med Samtalshuset för patienter som anses vara i behov av t. ex. biofeedback-terapi.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Vi som arbetar på Psykologmottagningen:

  • Therese Montgomery, leg. psykolog
  • Ingrid Borg, leg. psykolog
  • Pirkko Kemppainen, leg. psykoterapeut
  • Anders Sundin, samtalsterapeut