Hemsjukvård

Hemsjukvård

Måndag – fredag    08.00-17.00

Hemsjukvården är till för patienter som på grund av ålder eller sjukdom inte klarar av att besöka vårdcentralen. Vi gör regelbundna hembesök och tar hand om alla hälsorelaterade frågor och åkommor, t. ex. hjälp med medicinering, blodtryckskontroll, såromläggning och provtagning.

Alla hemsjukvårdspatienter har en fast patientansvarig läkare som följer patientens hälsotillstånd och gör hembesök då det behövs.

Vi som arbetar på Hemsjukvården

  • Amela Ljukovac. leg. sjuksköterska
  • Liza Rodhe, undersköterska
  • Fanny Widerström, undersköterska

Direktnummer: 08-560 141 90