• Södergatan 19 C 195 47 Märsta
  • 08-560 141 00
  • 1177.se »
  • Helgfria Vardagar: 08:00-17:00
  • Helger 09:00-15:00, stängt röda dagar

Vår Astma/KOL-mottagning Här arbetar vi läkare och sjuksköterskor i team för att utreda och behandla din lungsjukdom enligt standardiserade lokala rutiner.

Astma

Astma är en inflammation i luftvägarna som gör att man ibland får svårt att andas. Astma är idag en vanlig sjukdom och man räknar med att 8-10% av den svenska befolkningen har astma. Både vuxna och barn kan få astma och det finns olika sorters astma. Beroende på vilken sort Du har kan den göra sig påmind vid olika tillfällen. Kanske vid kall väderlek, vid ansträngning, i samband med förkylningar eller när du utsätts för något du är allergisk mot. Astma orsakas av en inflammation i luftvägarna, som i sin tur kan bero på en allergi eller en infektion. Även olika miljöfaktorer spelar in men den viktigaste faktorn är ärftlighet. Symtom på astma kan vara plötslig andnöd med pipande andning eller långvarig hosta. Diagnosen ställs genom genomgång av din sjukhistoria, eventuell allergiutredning och spirometri (lungfunktionsmätning).

KOL

Ordet KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Det är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av att lungfunktionen successivt blir allt sämre. Sjukdomen uppkommer i de flesta fall av långvarig tobaksrökning. Man räknar idag med att av rökare så har 1/3 av 50-åringarna och hälften av 70-åringarna KOL. Symtomen kommer smygande och därför dröjer det ofta innan man söker läkare. Tidiga symtom kan vara upprepade infektioner, andfåddhet och dålig ork. Hosta med slem blir allt vanligare och så småningom andnöd vid ansträngning. De första symtomen kan lätt förväxlas med vanliga infektioner eller med astma. Det är fullt möjligt att ha både astma och KOL samtidigt. Diagnosen ställs genom en kartläggning av sjukhistorien och så kallad spirometri-lungfunktionsmätning. Ibland görs andra undersökningar eller lungröntgen, främst för att utesluta andra sjukdomar.

KOL är en kronisk sjukdom och går inte att bota. Det viktigaste i behandlingen är att sluta röka för att bromsa den snabba försämringen av lungfunktionen.

Viktigt är också att hålla sig fysiskt aktiv, så man bibehåller den kondition och ork man har. Bra läkemedel finns också som kan ha god effekt.

Är du äldre än 40 år?
• Har du rökt i många år?
• Har du symtom från luftvägarna? (se ovan)
• Är du orolig för din hälsa och intresserad av att kontrollera din lungfunktion?
Tala med din familjeläkare eller sjuksköterska.

Vår astma/KOL-sköterska hjälper dig med: Individuella samtal Genomgång av inhalationsteknik Genomgång av mediciner Spirometriundersökning Stöd vid rökstopp Vaccination mot influensa och lunginflammation Uppföljningar Vid undersökningtillfället gör vi oftast en spirometri för att ta reda på din lungfunktion. Undersökningen visar hur mycket luft du har i lungorna och om dina luftrör vidgar sig som de ska. Välkommen!