Välkommen till Märsta Läkarhus!

Märsta Läkarhus är en liten privat vårdcentral som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi ser oss som en klassisk husläkar­mottagning som tar hand om alla patienter oavsett ålder och vård­behov. Vi satsar på prevention och erbjuder pro­aktiva hälso­insatser.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp. Vi har akuta tider vardagar 8-17.

Telefon: 08-560 141 00
Telefontid: 08.00 – 17.00

 

Lista dig hos oss.

  • Du är välkommen att lista dig hos oss vid första besöket på mottagningen.
  • Alternativt kan du också lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Då gäller ditt byte dagen efter din registrering.

Sammanhållen journalföring på Märsta Läkarhus

 Vad betyder sammanhållen journalföring?

Varje gång du får vård gör vårdgivaren journalanteckningar. I journalen finns bland annat information om provresultat, behandlingar och mediciner.

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. På så sätt är det möjligt för vårdpersonal att få en mer heltäckande bild av din vårdhistorik. Du slipper att själv berätta det som är av betydelse, exempelvis prover du tagit och mediciner du äter. Information som kan vara av stor vikt när du får vård hos en ny vårdgivare.

Sedan 171201 använder vi på Märsta Läkarhus sammanhållen journalföring med andra vårdgivare via journalsystemet TakeCare. Andra vårdgivare som är anslutna till TakeCare är t.ex. Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus och många specialistmottagningar i Stockholms län.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara med

Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal. Prata med oss i så fall.

Om du spärrar din journal innebär det att du själv måste berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att ge dig bra vård. Föräldrar kan inte spärra sina barns journaler.

Mer information

Mer information om sammanhållen journalföring finns på http://1177.se/din-journal.